VM 5C Project Boekenwurmen forumlezen 6C

De leerlingen van klas 6C kwamen een verhaal voorlezen aan de leerlingen van 5C.