Welkom bij de Graankorrel Wervik

Infoavonden
Inschrijven op school?

Kent u onze scholen nog niet en wenst u informatie over onze werking?

Heeft u een eerste kindje dat geboren is in 2016?

Datum:  1 februari 2018

Uur:  19.00 uur

Locatie: Grauwezusterstraat 2

Vestigingen:
Grauwezustersstraat 2
Ooststraat 53
 
 
056/30 06 60
grako.wervik@gmail.com
www.degraankorrelwervik.be